Aetus Logo

Bel ons team

06 - 39.14.03.55

Team Transitie

Aetus Team Transitie helpt gemeenten en gerelateerde jeugdzorginstellingen met een directe ondersteuning van de huidige transitie van de jeugdzorg. Op projectbasis snel inzetbaar van professionals voor de keten van de jeugdzorg op lokaal niveau.

Lees verder

Team Fundraising

Aetus Team Fundraising ondersteunt bij het actief zoeken naar financiele mogelijkheden die op een lokaal niveau een bijdrage kunnen leveren bij de uitvoering van Welzijn Nieuwe Stijl. Professionals die op projectbasis inzetbaar zijn.

Lees verder

Relevante downloads

Aetus heeft voor professionals die zich lokaal bezig houden met de implementatie en transitie van Welzijn Nieuwe Stijl en Welzijn in de Wijk relevante downloads beschikbaar via de website. Bekijk de relevante downloads op de speciale pagina.

Naar downloads

Aetus Beleid en Advies:

Gespecialiseerd in stimuleren en verbinden

Aetus Beleid en Advies is een specialistisch advies- en projectenbureau in de zorgsector. Met name de processen van decentralisatie hebben de aandacht van Aetus Beleid en Advies.  Aetus Beleid en Advies ondersteunt gemeenten en organisaties die hulp nodig hebben bij de verandering in het sociale domein. Zij helpt hen de positie in het sociale domein te analyseren en te versterken, geeft beleidsadviezen en ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid.

Van theorie naar praktijk

Belangrijk is dat iedereen daarin mee kan gaan en daarom biedt Aetus Beleid en Advies ook workshops en trainingen aan die medewerkers helpen bij het bevorderen van de zelfredzaamheid bij bewoners. Door de praktijkervaring in het welzijnswerk en de theoretische achtergrond heeft Aetus Beleid en Advies de mogelijkheid boven de materie te staan en situaties zowel op beleidsniveau als praktijkniveau te analyseren. 

Snel inzetbare professionals

Heeft u snel hulp nodig bij de decentralisatie en de transitie rond Welzijn Nieuwe Stijl en Welzijn in de Wijk? Aetus Beleid en Advies beschikt over een pool van professionals met elk een eigen specialisme binnen de zorg die snel inzetbaar zijn voor projecten. Neem dan eens geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze werkwijze. 

Download brochure

Aetus Flyer Download Download

Welzijn Nieuwe Stijl

De Rijksoverheid, gemeenten, zorginstellingen en burgers hebben stappen gemaakt om de maatschappelijke ondersteuning anders in te richten. Uit een eerste evaluatie van de WMO blijkt met name ook de kwaliteit en professionaliteit (bron: Sociaal en Cultureel Planbureau) van welzijnswerk een extra impuls kan gebruiken. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en werkgeversorganisatie MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) hebben daarvoor ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ in het leven geroepen. Het doel is om met dit programma de Wmo volledig te implementeren. Aetus Beleid en Advies helpt gemeenten en instellingen met de verdere uitrol van de visie van het programma Welzijn Nieuwe Stijl. Aetus Beleid en Advies richt zich primair op:
  • gemeenten
  • (jeugd)zorginstellingen

Maar ook relevante partners van gemeenten en (jeugd)zorginstellingen kunnen gebruik maken van de diensten van Aetus Beleid en Advies, zoals onafhankelijk jeugd- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstituten, sportverenigingen en cliëntenorganisaties. 

Lees meer

Persoonlijk contact

Aetus Beleidsmedewerker

'Aetus zorgde voor praktische beleidsplannen.
Geen stoffige documenten'

Aetus Sociaal medewerker

'Onze coach van Aetus liet ons wijkteam zien hoe we burgers kunnen begeleiden'

Bent u projectleider of beleidsadviseur? Wij bellen u terug!